Våra projekt

FS Service tar sig an en stor mängd projekt i form av både nyinstallation och ombyggnation. Nedan finner ni ett urval av såväl slutförda som pågående projekt.

Munksjöstaden

Sedan 2007 har det planerats för en ny stadsdel i Jönköping, Munksjöstaden som ligger i anslutning till Munksjön. Den nya stadsdelen kommer innehålla bostadsrätter, hyresrätter samt kontor och lokaler. Totalt kommer Munksjöstaden bestå av 17 kvarter.

Det senaste kvarteret vi påbörjat arbete i är Kvarter 9 som består av 144 lägenheter och förskola. Kvarter 9 är det sjätte kvarteret i Munksjöstaden som FS Service påbörjar arbete i och nu börjar det verkligen synas att det är ny stadsdel som växer fram.

Vill ni veta mer om byggnationen av denna stadsdel klicka här.

Hotell Småland

Hotell Småland i Klevshult, som bedriver hotell- och konferensverksamhet, tillhör en av nio anläggningar som drivs av Rasta.

FS Service utför där en utredning som har till uppgift att belysa ventilationsanläggningens brister och förbättringsmöjligheter samt göra en energiutredning för att kunna finna energieffektiviseringar och besparingar.

FS Service nyttjar i detta projekt både sin bredd- och spetskompetens genom att använda OVK-kontrollant, energiutredare, konstruktör samt servicetekniker.

Behöver ni rådgivning eller utredning med förbättringsförslag för din fastighet vad gäller energi eller ventilation, tveka inte på att kontakta oss!

Parkgården Nässjö

Parkgården är ett trygghetsboende beläget i centrala Nässjö. I samband med att Parkgården såldes till en kooperativ hyresgästförening som delvis drivs av Nässjö kommun genomförs en stor renovering av ca två tredjedelar av byggnaden. ombyggnationen görs för att skapa nya trygghetslägenheter och bättre gemensamhetslokaler.

Renoveringen är i full gång och FS Service står för projektering, leverans samt installation av ventilationsanläggning.

Axelent ny produktionslokal

Axelent i Hillerstorp går som tåget och kommer bygga ny produktionslokal under hösten 2016.

Lokalen kommer bli ca 3500 kvm. FS Service kommer att leverera ventilationen i sin helhet från projektering till igångkörning och injustering.