Energiutredningar & uppföljning

Att en fastighet eller anläggning står och läcker pengar i form av energi är allt för vanligt. Är fallet så för er?

Genom att kartlägga energiflödet i hela er fastighet finner vi olika lösningar. Vi kan i nästa steg bistå med att praktiskt genomföra dessa lösningar.