Våra tjänster

FS Service är en helhetsleverantör inom ventilation, värme, kyla och energi för industri och professionella fastighetsägare. Vi kategoriserar det inom de fyra områdena Service och underhåll, Nyinstallation och ombyggnad, Energitutredningar och uppföljning samt OVK – obligatorisk ventilationskontroll.

Vi ser det som ett partnerskap mellan oss som tjänsteleverantör och dig som tjänstebeställare. Vi strävar efter att hjälpa dig på samtliga plan och skapa en långsiktigt lönsam totallösning.

Nyinstallation & ombyggnad

I samförstånd med våra uppdragsgivare projekterar och konstruerar vi er anläggning. Vi skräddarsyr helt efter era behov.

Våra montörer installerar och våra drifttekniker justerar för att sedan lämna över er anläggning fullt färdig.

Frågor

Maila, ring eller besök oss så hjälper vi dig!

Mer information

Service & underhåll

Genom service och underhåll arbetar vi förebyggande för att undvika att driftstörningar uppstår i din fastighet eller anläggning samt säkerställer att er klimatinvestering fungerar på bästa sätt och med minimal energiförbrukning.

Vi tecknar serviceavtal vilka anpassas efter era unika behov. Detta för att skapa trygghet och långsiktighet.

Frågor

Maila, ring eller besök oss så hjälper vi dig!

Mer information

Energiutredningar & uppföljning

Att en fastighet eller anläggning står och läcker pengar i form av energi är allt för vanligt. Är fallet så för er?

Genom att kartlägga energiflödet i hela er fastighet finner vi olika lösningar. Vi kan i nästa steg bistå med att praktiskt genomföra dessa lösningar.

Frågor

Maila, ring eller besök oss så hjälper vi dig!

Mer information

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är sedan 1991 en lagstadgad regelbunden funktionskontroll av ventilationssystem. OVK tillkom för att säkerställa ett bra inomhusklimat i fastigheter samt att uppnå nationella miljömål.

OVK sker med olika tidsintervall beroende på vilken typ av byggnad det är. Det är alltid den som äger byggnaden som ansvarar för att OVK genomförs, det spelar ingen roll vem som nyttjar den.

OVK får endast genomföras av certifierad besiktningsman. Besiktningsmannen utfärdar ett intyg till fastighetsägare vid godkänd kontroll.

Är ni i behov av OVK eller vill veta mer om hur det fungerar? Kontakta oss!

Frågor

Maila, ring eller besök oss så hjälper vi dig!

Mer information